Contact
Ambassadeur programma
Acties
Direct uw winst berekenen

Nibud over hypotheeknormen 2018: enkel hogere hypotheek voor zonnepanelen en isolatie

25 October 2017

Zonnepanelen PureSolar

Nibud heeft het rapport opgesteld voor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die het inmiddels aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

De ruimte die een huishouden heeft voor woonuitgaven wordt bepaald door het bruto inkomen te verminderen met de verschuldigde belastingen en premies en met de overige kosten van levensonderhoud. Deze overige uitgavenposten moeten ook betaalbaar blijven na het afsluiten van een hypotheek. Voor het bepalen van de percentages voor 2018 heeft het Nibud onder meer rekening gehouden met het feit dat consumenten in 2018 een hypotheek mogen afsluiten tot maximaal 100 procent van de waarde van de koopwoning. Ook is de jaarlijkse beperking van de hypotheekrenteaftrek met 0,5 procentpunt in de hoogste schijf meegenomen, in 2018 gaat deze van 50 naar 49,5 procent.

Nieuw in 2018 dat voor meer zeer energiezuinige woningen, die gegarandeerd geen gebouwgebonden energieverbruik meer hebben, 25.000 euro extra geleend kan worden. Alle woningen met een energie-index (EI) of een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) onder de 0 gaan hier nu onder vallen. Verder mag alleen voor het financieren van energiebesparende maatregelen een hypotheek hoger zijn dan de getaxeerde waarde van de woning; maximaal 6 procent. Bij de aanschaf van een woning van 200.000 euro mag dus tot 12.000 euro extra worden geleend voor bijvoorbeeld het isoleren van de muren of de plaatsing van zonnepanelen.

Solar Magazine