Contact
Ambassadeur programma
Acties
Direct uw winst berekenen

Onbeperkt salderen per 1 juli 2013

13 May 2013

Onbeperkt salderen per 1 juli 2013

Op 5 december 2012 is een wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet gepubliceerd.

Een belangrijk punt in dit wetsvoorstel is de wijziging van artikel 31c. Als dit artikel in werking treedt mogen alle kleinverbruikers* die zelf duurzame elektriciteit opwekken, die eigen opwekking onbeperkt verrekenen (salderen) met het eigen verbruik. De grens van 5000 kWh vervalt dan voor de opwekkers van duurzame elektriciteit.

Het is op dit moment de bedoeling dat dit wetsvoorstel op 1 juli 2013 in werking zal treden.

*Kleinverbruikers is gedefinieerd als verbruikers met een aansluiting op het net met een doorlaatwaarde die niet hoger mag zijn dan 3 × 80A. Het gemiddelde wooncomplex of de gemiddelde school zal hier in de regel wel aan voldoen. Een regulier Agrarisch bedrijf overigens ook.

Bron: Boot Advocaten