Contact
Ambassadeur programma
Acties
Direct uw winst berekenen

SolarCare: gemiddelde opbrengst zonnepanelen in 2017 0,88 kilowattuur per wattpiek

10 January 2018

PureSolar - gemiddelde opbrengsten

Dit is een afname van 0,04 kilowattuur per wattpiek ten opzichte van 2016. In 2017 waren de zomermaanden iets minder zonnig dan gebruikelijk, maar in voorgaande jaren werd dit ruimschoots gecompenseerd in het voor- en najaar. Dat bleek in 2017 anders.

SolarCare heeft uit haar bestand van dagelijkse gemonitorde pv-installaties circa 2500 installaties, verspreid over heel Nederland, geselecteerd voor nader onderzoek naar de opbrengsten per wattpiek. De onderzochte installaties zijn samen goed voor een totaal opgesteld paneelvermogen van ruim 13 megawattpiek en zijn allen het gehele jaar storingsvrij operationeel geweest. Verder zijn de installaties willekeurig geselecteerd qua zonnepaneel technologie, systeemcapaciteit, oriëntatie, hellingshoek en eventuele schaduwvorming. Alle voor dit onderzoek geselecteerde installaties, hebben een of meerdere string-omvormer(s).

In het afgebeelde kaartje zijn per provincie de gemiddelde opbrengstfactoren in kilowattuur per wattpiek in kaart gebracht. In 2017 komt het bedrijf voor Nederland op een gemiddeld 4,7 procent lagere opbrengst dan in 2016. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een relatief slechtere nazomer. De maanden augustus en september bleven aanzienlijk achter met resp. 12% en 21 procent minder opbrengst dan in 2016. De meimaand was in 2017, net als in 2016, weer de topmaand. Voor de provincie Limburg was het verschil met 2016 slechts min 2 procent.

In de volgende opsomming ziet men de opbrengstfactoren van de afgelopen jaren op een rij. Hieruit kan men concluderen dat de jaaropbrengsten in Nederland relatief stabiel zijn en op een behoorlijk hoog niveau liggen:

2013: 0,90 kilowattuur per wattpiek
2013: 0,89 kilowattuur per wattpiek
2014: 0,91 kilowattuur per wattpiek
2015: 0,93 kilowattuur per wattpiek
2016: 0,92 kilowattuur per wattpiek
2017: 0,88 kilowattuur per wattpiek

SolarMagazine