Wij controleren altijd of je meter geschikt is voor de gekozen installatie en we regelen indien nodig ook meteen de vervangaanvraag. Of de meter daadwerkelijk vervangen dient te worden hangt van de volgende factoren af.

Ferraris draaischijfmeter
Voordelen van de draaischijfmeter is dat deze terugdraait wanneer er stroom teruggeleverd wordt naar het net. De opgewekte energie wordt direct verrekend met de verbruikte energie. Er is geen inzage in verbruikte en teruggeleverde energie. Enkel het cumulatief is inzichtelijk.

Digitale meter met teruglevertelwerk
Deze meter hoef je niet te vervangen omdat er zowel een telwerk voor verbruik als voor teruglevering op zit.

Digitale meter zonder teruglevertelwerk
Deze meter dien je te laten vervangen. Met deze meter bespaart je namelijk alleen de zonnestroom die direct verbruikt wordt. De teruggeleverde stroom krijgt je niet vergoed. De doorgaans kosteloze vervanging van deze meter kun je bij je netbeheerder aanvragen.

Als het zonnepanelensysteem meer energie kan leveren dan 500 W moet er een extra groep aangelegd worden. Dit houdt in dat er in de meterkast een nieuwe groep gemaakt wordt met een aparte zekering. Hierop wordt een kabel aangesloten die zonder onderbrekingen direct naar de omvormer gaat. Omdat iedere installatie anders is maken wij altijd gebruik van een aparte groep die meestal in een extra kastje geplaatst wordt. Hierdoor hoeft onze elektricien zelden aanpassingen te maken aan je eigen elektriciteitssysteem.

Een aantal gemeenten heeft een eigen subsidieregeling voor duurzame energie. Controleer via energiesubsidiewijzer.nl of dat in jouw gemeente ook het geval is.

Zonnepanelen aan of op gebouwen mogen doorgaans zonder vergunning geplaatst worden. Op een schuin dak moeten ze worden geplaatst parallel aan en vlak boven of in het dakvlak. Ze mogen dus niet uitsteken. Op een plat dak moet de afstand tot de rand minimaal gelijk zijn als de hoogte van de panelen. Vinden de werkzaamheden plaats aan een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht dan kunt je in een aantal gevallen toch vergunningvrij een systeem laten aanleggen. Wij begeleiden je bij een eventuele aanvraag.

Over het algemeen zijn we geen voorstander van het op het dak sturen van onze klanten. Het is specialistisch werk en brengt de nodige gevaren met zich mee. Op een schuin dak met een beetje helling (>30 graden) is de regen een gratis glazenwasser. Aanslag en vuil spoelen soepel van het paneel af. Vogelpoep wordt door de zon verbrand en valt er vanzelf af. Op een plat dak worden de zonnepanelen vaak onder een lage hoek geplaatst waardoor onder aan het paneel vaak wat aanslag kan ontstaan. Dit moet eens per jaar even schoongemaakt worden. Mocht je jezelf prima in staat achten om op het dak te klimmen, let dan in ieder geval op de volgende punten.

  1. Controleer regelmatig hoe de zonnepanelen er uitzien.
  2. Maak schoon met weinig licht, dus bij bewolkt weer (veel licht geeft hoge voltages en kan gevaarlijk zijn bij het onderhoud).
  3. Maak schoon als de zonnepanelen op een normale temperatuur zijn (zonnepanelen kunnen wel 80 graden worden).
  4. Schakel de installatie tijdens het schoonmaken uit.
  5. Kom niet aan de bekabeling en kijk uit voor de kabels en connectoren.
  6. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen. Met name de antireflectie coating op het glas is gevoelig voor verkeerde middelen.
  7. Maak de zonnepanelen niet droog schoon (dit kan schuren en krassen veroorzaken).
  8. Schoonmaken in principe met (gedemineraliseerd) water met een maximaal temperatuurverschil van 10 graden met het paneel.
  9. Leun niet op de zonnepanelen en stoot niet op het glas (bijvoorbeeld met een steel).
  10. Werk veilig. Zijn de zonnepanelen lastig bereikbaar? Laat dan een professionele schoonmaakservice komen. Vaak kunnen glazenwassers dat prima. Check wel even of ze bekend zijn met alle punten.

Meestal dekken de opstal- en brandverzekering de schade aan en van je panelen. Voor de zekerheid: check het even bij je verzekeraar of de schade binnen de polisvoorwaarden valt. En meld in ieder geval bij je verzekeraar als de panelen geplaatst zijn.

Zonnepaneleninstallaties hebben weinig onderhoud nodig maar we bevelen een jaarlijkse controle aan of alles nog correct werkt en of de opbrengst nog voldoende is. Onze adviseurs doen je wat dat betreft graag een voorstel. Over het algemeen werkt een correct geïnstalleerd systeem zonder onderhoud minimaal 5 jaar probleemloos. Gaat er in deze periode toch iets mis (garantie) komt PureSolar dit kosteloos herstellen. Daarna kan het zinvol zijn bij ons een onderhoudscontract af te sluiten waarin een periodieke controle aan te bevelen is. Maar let op! Er zijn veel bedrijven die vanaf dag 1 een onderhoudscontract aansmeren, vaak onder het mom om de garantie te behouden. Die gebakken lucht doen wij niet aan mee. Bij PureSolar geen verborgen kosten, geen periodiek kosten.

Dit overschot aan stroom vloeit gewoon terug het energienetwerk in. Afhankelijk van het type meter dat je hebt, wordt dit geregistreerd en in mindering gebracht op jouw energierekening tegen dezelfde tarieven als waarvoor je het afneemt. Dit zogenaamde “salderen” is door de overheid verplicht tot 5000 Kwh wat betekent dat je maximaal 5000 Kwh per jaar terug kunt leveren aan je energieleverancier. Over al het overige dient de energieleverancier een “redelijke” vergoeding te betalen. Dit is geregeld in de wet. Er zitten verschillen tussen de diverse leveranciers voor de overschot aan teruggeleverde energie.

Wp staat voor Wattpiek en duidt het vermogen aan dat het zonnepaneel onder laboratoriumomstandigheden afgeeft, bij een instraling van 1000 Watt per m2 en een temperatuur van 25 gr Celsius.
kWp staat voor Kilowattpiek. 1 kWp = 1000 Wp.
kWh staat voor kiloWattuur. 1 kWh = 1000 Wh. Het is een eenheid van energie. 1 kWh komt overeen met een gedurende één uur geleverd of verbruikt vermogen van 1000 Watt of 1 kW. Je energiebedrijf rekent de verbruikte elektriciteit in de eenheid kWh met je af. Let op! Een wattpiek zegt dus niets over een kilowattuur. Goedkopere panelen leveren vaak minder kilowatturen per kilowatt piek. Dit verschil kan oplopen tot wel 3-6%.

Het centrale hart van de zonnepaneelinstallatie is de omvormer. De omvormer moet continu zoveel mogelijk energie uit de panelen omzetten naar 230 V elektriciteit. Je kunt je voorstellen dat bij (gedeeltelijke) schaduw door bijvoorbeeld takken, bewolking of een ochtend- of avondzon de panelen minder energie afleveren dan bij een heldere hemel overdag. De omvormer is daarbij steeds bezig zichzelf zodanig af te stellen dat er zoveel mogelijk energie uit de panelen gehaald wordt. Voor elke configuratie van zonnepanelen is er een geschikte omvormer. Wij zoeken naar de optimale vermogensafstemming tussen de panelen en de omvormers om de meest efficiënte configuratie aan te bieden.

Ja, ook met diffuse straling, dus bij een bewolkte hemel, kunnen zonnepanelen energie opwekken. Dit is uiteraard minder als in een volle zon, maar nog steeds voldoende om een zonnepanelensysteem rendabel te maken.

De belangrijkste specificatie van een zonnepaneel is het vermogen in Wattpiek. Een andere specificatie waar veel minder over wordt gepraat is de temperatuurcoëfficiënt. Je wil graag een zonnepaneel dat zoveel mogelijk kWh oplevert per jaar. De temperatuurcoëfficiënt bepaalt onder andere het vermogen onder “echte” omstandigheden. In iedere datasheet van een merk zonnepanelen staat aangegeven wat de temperatuurcoëfficiënten zijn. De temperatuurcoëfficiënten geven aan wat er gebeurt met het vermogen (W), het voltage (V) en de stroomsterkte (A) van een zonnepaneel als de temperatuur 1 graad stijgt. Het vermogen is voor jou het meest van belang. Als het paneel een graad warmer word gaat het een bepaald percentage slechter presteren. Een paneeltemperatuur van 70 graden of warmer is al snel aan de orde. Zeker bij zwarte panelen of panelen op een plat dak die rondom dicht zijn gezet met zij- en achterplaten. Onderstaand een voorbeeld van de verschillen.

Zonnepaneel Tempratuurcoëfficiënt Pmpp (%/°C) Vermogensverlies bij 70°C
LG Neon H black 375Wp -0,33 – 14,85 Watt
Qcell Qpeak Duo 355Wp -0,35 – 15,75 Watt
AEG 330 glas glas -0,365 – 16,42 Watt
Trinasolar TSM-PE15H -0,38 – 17,1 Watt
Canadian Solar KuMax 345Wp -0,38 – 17,1 Watt

Een LG paneel levert in dit voorbeeld een groot deel van het jaar dus meer vermogen.